دلتنگ دلتنگم
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢۱   کلمات کلیدی:

http://i22.tinypic.com/33xh8w1.jpg

صدایت میکنم . اما تو نمیشنوی

گم شده است  لحظه هایم در تردیدهای بی شمار

و نگاهم در قاب کهنه سالها

نشان میدهم که شجاعم و عاقل و فهمیده

میخواهم ثابت کنم به تو که چقدر بزرگ شده ام

که چقدر خوب فکر میکنم و خوب به عرش میرسم

اما دروغ است.

من همان پری غمگین کوچکی هستم که مینوازد دلش را

آرام آرام

در نی لبک کوچک چوبینش......................................