سلام عزیزان
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٥   کلمات کلیدی:

http://www.55a.net/firas/farisi_photo/11796083651414.jpg

مسافرم

و در پیچ و خم جاده ها آن زمان که تنها در رویاهایم سیرمیکنم

فقط چشمان ترا آشنا میابم

چه ساده عبور میکنی

از اینهمه پرتوهای نورانی اشتیاقم

و چه ساده میگویی خدانگهدار .

و در اینهمه طلوع و غروب خورشید

چشمان من دیگر نه غروب را میبیند

و نه  امیدی به طلوع فردا دارد.

دوستان عزیزم من فقط فردا در خدمت شما هستم چون دارم میرم سفر . البته اگر خدا برایم بخواهد و قسمت باشد.

امیدوارم بتوانم فردا با مطلبی جالب و در خور نگاههای زیبای شما ظاهر شوم . فعلا که درگیر کار و اضطرابهای دیگر هستم . دعایم کنید و با من باشید......ستاره