رویا
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٦   کلمات کلیدی:

http://images.easyart.com/i/prints/rw/lg/1/8/Richard-Franklin-Love-s-Dream-1849.jpg

رویا را دوست داشتم . دوستی بود که خلوتهایم را پر میکرد . پر از رنگین کمانهای قشنگ و زیبا

رویا را دوست داشتم . مرا میبرد به آسمانها و اجازه میداد که از بالاترین نقطه زمین به آنچه دوست دارم نگاه کنم و هر آنچه دوست دارم بدست آورم.

با رویا آرزویی نبود که برآورده نشود . تمام آنچه محال بود در فاصله ایی به اندازه یک اشاره تحقق می یافت

اما بدان دوست من : رویا برای هر آدمی ماری است ٢ سر  که یک سرآن خوشی است و شادکامی و سر دیگر آن غم است و اندوه و ماتمی ماندنی.

اگر میخواهی دوست من که هرگز ناکامی و شکست را تجربه نکنی : با چشمانت ببین و با عقلت زندگی کن و رویا را بسپر به خوابهای شیرینی که هرگز پریشان نمیشود و تعبیری ندارد.