مناجات با خدا
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٠   کلمات کلیدی:

http://weblog.persianyas.com/webpic/card11.jpg

عبادت کنندگان بر 3 دسته اند:

دسته اول گروهی که خدا را از روی ترس عبادت میکنند که آن عبادت غلامان است .

دسته دوم گروهی که خدا را از روی طمع و چشمداشت عبادت میکنند که آن عبادت مزدبران است .

و دسته سوم گروهی که خدارا از روی عشق  و محبت عبادت میکنند که آن عبادت آزادگان است .

و این همان عبادتی است که کسی به آن نمیرسد مگر پاکان درگاه الهی .

خدای مهربان و عزیزم :

میدانم که میدانی

که در بیکران ذهنم و در عمق وجودم ستایش را مخصوص تو میدانم .

من میخواهم عابدی باشم که مزد بر نباشد و ترا چون غلامان عبادت نکنم . من آرزو دارم چون آزادگان درگاهت باشم تا به بند بند وجودم بیاموزم که با عشق و محبت عبادتت کنند .

بهشت برین بدون یک نظر تو چه لطفی دارد که همان یک نظر توجه تو تمامی جهان و عالم را بس است .

خدایا چه راحت میشود شما را با چشم دل . با نگاه احساس و با نیروی عشق حس کرد.....

تو آنقدر خوبی که من دوستت دارم .

مرا هم آنقدر خوب کن که تو دوستم بداری     آمین...