لیله الرغائب
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۸   کلمات کلیدی:

http://www.ourchurch-graphics.com/member/g/GeorgeSpencer/hand3.jpeg19118421567850_50.jpeg

۵ شنبه این هفته (20/4/87 ) لیله الرغائب است .

روز رسیدن به آرزوها . روزیکه خداوند توجه خاص دارد به قلبها و نیت ها

روزیکه ستاره های آسمان به تک تک قلبها سرمیزند تا مژده برآوردن نیازی حاجتی یا تمنایی را بدهد .

اگر میخواهید به مراد دلهای پاکتان دست یابید .. حتی در لحظاتی از این روز .. حتی در اوج مشغله ها و دغدغه های روزتان .. لحظه ایی را مکث کنید و تمام قلب و وجودتان را معطوف کنید به حضرت حق و از ته دل ستایش کنید و سپس آرزویتان را بخواهید .

و به یاد آورید گفتگوی خدا را با موسی که :

متعجم از اینکه وقتی بنده ایی مرا صدا میکند و میخواند .. انگار که فقط اوست که بنده من است .

ولی زمانیکه من او را میخوانم ... انگار که همه خدای اویند بجز من..

دوستان عزیزم مگر نه اینکه همه ما هر روزه به دنبال عشقیم .. هر روز با حرص و ولع خاص دنبال اثبات عشقمان به معشوقی هستیم که معلوم نیست اینهمه علاقه را درک کند و یا اساسا" در خور اینهمه عشق و صفا باشد یا نه.. و یا نهایتا" روزی در اوج همین عشق تنهایمان نگذارد؟

پس چگونه است که اینهمه عشق معبودمان را به این وضوح نادیده میگیریم  از کنارش میگذریم و خودمان را از این موهبت بزرگ محروم میکنیم .....

همیشه دعا کنید که خدایا:

مرا آن ده که آن به...

 از صمیم قلب دعا میکنم تمام حاجاتتان مورد قبول یاور همیشگی مان واقع شود...