تناسخ
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٦   کلمات کلیدی:

http://www.holy-spirit-led-christian.com/images/holy-spirit-6.jpg

سلام و درود بر شما دوستان

امیدوارم که روزه هایتان مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. و گرسنگی و تشنگی در این هوای گرم برایتان قابل تحمل باشد.

مطلبی که مدتهاست ذهنم را بخود مشغول کرده است موضوع  تناسخ است  تناسخ یعنی اینکه روح پس از مرگ به جسم و بدن دیگری برود و اساس موجودیت او را تشکیل دهد که گاهی ممکن است روح به بدن حیوانات هم منتقل شود .

این افراد معتقدند که معاد امکان پذیر نیست و افراد خوب روحشان به بدن انسانی میرود تا از لذایذ دنیا بهره مند شوند و روح بدکاران به بدنی خواهد رفت که عذاب ببینند و پاکیزه شوند و تکامل یابند .

امام رضا در مورد قائلین تناسخ میفرماید: آنان به خداوند کافر شده اند و بهشت و جهنم را منکر گردیده اند پس معتقد به تناسخ کافر است .

البته با کمی دقت کاملا" میتوان جوابی درست  برای تناسخ پیدا کرد اگر چنین چیزی حقیقت داشت نظم طبیعت از بین میرفت اینکه مدام ارواح انسانها از جسمی به جسم دیگر بروند دیگر خیرو شری وجود نداشت و تمام ادمها فقط به بدیها و پلیدیها گرایش پیدا میکردند چون میدانستند جسمهای دیگری هست که انها را پاک کنند و یا باز هم فرصتهای زیادی هست و هیچوقت نیازی به این نبود که ادمها راه پیشرفت و رسیدن به مدینه فاضله را درنظر بگیرند و فقط بعد حیوانی آدمها مطرح میشد و نه بعد معنوی و انسانی آنها . بعضی ها با استفاده از این مورد که من حس میکنم کسانی را قبلا" دیده ام و بعضی جاها را قبلا" بوده ام موضوع تناسخ را مطرح میکنند در حالیکه من تصور میکنم این ها همه تشابه مکانها و ادمها با یکدیگر است و یا دیدن خوابهایی که بعضا" پس از مدتها تعبیر میشود و ناخوداگاه ادمی را به این شک می اندازد که قبلا" جایی بوده اند که برایشان آشنا است .

میبینید که شیطان میتواند از فراموشکاری آدمها چه راههای حساسی را انتخاب کند و برای جدا کردن ما از معبودمان چه ترفندها بکار برد.بنابراین باید همیشه و همه جا به هوش باشیم و یادمان باشد که این مائیم که اشرف مخلوقاتیم و نه شیطان و زاده های او....

به امید اینکه خدا بما چشمی باز و قلبی مطمئن عنایت فرماید تا انچنان پروردگارمان را بشناسیم که هیچ چیزی نتواند ما را از او جدا کند ... آمین