خدایا خدایا
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

http://xs120.xs.to/xs120/07431/arsh.bache-konkoori.blogfa.com.jpg

یا واحد القهار........یاکبیرالمتعال.....یا ستارالعیوب

الهی قربونت برم ....الهی فدات بشم.....الهی بمیرم برات

اون روز به خودم اومدم دیدم اینجوری دارم قربون صدقه خدا میرم

به خودم نیشخندی زدم و گفتم اخه اینم طرز عبادت کردنه؟؟؟؟؟؟

بعد یاد اون شعری افتادم که کلاس پنجم ابتدایی داشتیم

شعر موسی و شبان.. یادتونه؟

مضمونش این بود که ::

دید موسی یک شبانی را به راه       کوهمی گفت ای خدا و ای اله

تو کجایی تا شوم من چاکرت           چارقت دوزم کنم شانه سرت

دستکت بوسم بمالم پایکت             وقت خواب آید بروبم جایکت

گر تو را بیماری آید به پیش               من ترا غمخوار باشم همچوخویش

ای خدای من فدایت جان من             جمله فرزندان  و خان و مان من

ای فدای تو همه بزهای من               ای بیادت هی هی و هیهای من

زین نمط بیهوده میگفت آن شبان        گفت موسی با کی استت ای فلان

گفت با آنکه که مارا آفرید                    این زمین و چرخ از او آمد پدید

گفت موسی های خیره سرشدی        خود مسلمان ناشده کافر شدی

گر نبندی زین سخن تو حلق را            آتشی آید بسوزد خلق را

گفت ای موسی زبانم دوختی              وز پریشانی تو جانم سوختی

وحی آمد سوی موسی ازخدا              بنده ما را چرا کردی جدا

تو برای وصل کردن آمدی                     نی برای فصل کردن آمدی

متاسفانه بقیه اش رو اصلا" یادم نیست و حتی نمیدونم کدوم شاعری این شعر را سروده اما همیشه خیلی ازش خوشم می آمد.

دقت کردید که گاهی آدم دوست داره به زبون دلش قربون صدقه خدا بره و خودشو براش لوس کنه ....؟

دوست داره فراموش کنه که خدا عجب جبروتی داره و چه با عظمته

دوست داره یادش بره  که اگر فقط گوشه ایی از حقایق وجودی خالقشو بفهمه روحش پرواز میکنه.

دوست داره مثل بچه ها

و با تمام وجود و قلب و روحش مدام اقرار کنه :

خدایا دوستت دارم . فدات بشم . چقدر خوبی چقدر عزیزی چقدر بزرگی بمیرم برات خدا جون .... بمیرم برات...