سلام به همراهان عزیز
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٤   کلمات کلیدی:

پیام امروز را اختصاص میدهم به کلام جادویی عشق نیرویی که دنیایت را تغییر میدهد - نگاهت را عوض میکند و وقتی در قلب جایگزین شود مثل خون در رگها جریان میابد. دوست دارم بدانم تو خواننده خوبم در این مورد چه در ذهن داری اگر روزی عشق در خانه قلبت را بزند او را میطلبی یا آنقدر نیروی فکرت قویتر است که عطایش را به لقایش میبخشی . چرا که شب شراب نیرزد به بامداد خمار . مرد عشق بودن و ماندن کار ساده ایی نیست چرا که رها شدن از قید آن گاه تمام زندگیت را به پوچی میرساند .

دوست من آزاد زنده بودن گاه زیباتر و مفرح تر از قلب عاشقی است که همواره ترس از جدایی یار را دارد ...نظرتو این نیست؟

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.chebucto.ns.ca/~ag477/my_star_girl_golden_dust.jpg&imgrefurl=http://meikade.parsiblog.com/486574.htm&h=415&w=360&sz=17&hl=fa&start=694&um=1&tbnid=lga4MzOku3un6M:&tbnh=125&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25D8%25B4%25D9%2582%26start%3D680%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DN