اخرزمان
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٤   کلمات کلیدی:

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/77/AngPray.jpg

این روزها گاهی فکر میکنم داره آخرزمان میشه

اینجا همه چیز خوب و آرومه اما من تمام حسم از جنس اندوه و غمه

شده این روزها حس کنید دنیا داره تموم میشه و به آخر میرسه ؟؟

شده احساس کنید هر لحظه ممکنه خورشید دیگه طلوع نکنه؟؟

میدونید که دوست ندارم نگاهم یا حرفم از سختیها و غمها عجین باشه

دوست دارم امروز من صورتی باشه و خوب حرف بزنه نه تلخ و سیاه

اما خودآگاه یا ناخودآگاه احساس بدی دارم .. خواب بد میبینم و گاه دلتنگی ،عصبیم میکنه .. آره این روزها حال خوشی ندارم.

میدونم که وبلاک همتون رنگ غم و سیاهی داره و میدونم که شما هم دلتنگ و پریشون هستید این روزها جایی برای شادی نیست چون عزای حسینی این روزها مصادف با کشت و کشتارهایی با همون خشونت و با همون بی رحمیها شده که آل علی باهاش مخالف بودند چون میدونید که تمام اهل بیت هم این روزها نه فقط برای حسینشون که برای تمام کودکان و مظلومان تحت ظلم عزادارند .

صبر خدا زیاده ولی امیدوارم هرچه زودتر بساط اینهمه ظلم و بیداد از روی زمین برداشته بشه .

خدا کنه قبل از اینکه عاشورای حسینی به اتمام برسه خدا خودش دستهای ظلم رو از روی زمین کوتاه کنه

آیا وقتش نیست که مهدی موعود ما زودتر بیاد؟