روزت مبارک
ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٤   کلمات کلیدی:

http://publicrelations.tums.ac.ir/UserFiles/Image/foto/ALI.jpg

متحیرم چه نامم      شه ملک لافتی را

میشه باهات حرف بزنم؟؟؟؟

آره با شما؟؟؟ که مظهر خوبی ..متانت و صبری

صبری از نوع ایوب ..

سالها قبل وقتی که تازه داشتم میفهمیدم دنیا چیه و من کجام

یه عکس خوشگل و زیبا روی یه کاشی سفید ازش داشتیم

صورتش خیلی مهربون بود و چشماش معرکه .. با یه دنیا حرف

فقط میدونستم برامون عزیزه میدونستم مامان و بابا خیلی دوستش دارن ..اون کاشی بدون قاب همیشه روی طاقچه .. روی سفره هفت سین و همیشه جلوی چشم بود.

هر وقت دلم میگرفت برش میداشتم میرفتم زیر میز بزرگی که داشتیم و تو دنیای کودکانه ام باهاش دردو دل میکردم و گریه و گریه

اسمشو گذاشته بودم اقا جون ... عاشقش بودم ... هنوزم هستم

نمیدونستم پدر مهربون امام حسینه

نمیدونستم بابای خوب بچه یتیمهاس

نمیدونستم فاطمه مرضیه خیلی بهش احترام میزاره

فقط میدونستم دلتنگیهای منو مرحم و محرمه

میدونستم وقتی  غبار روی کاشی رو با اشکام پاک میکنم و دوباره میزارمش رو طاقچه بهم لبخند میزنه...

خیلی آقاس خیلی خیلی

تولدت مبارک عزیز قلبهای مهربون

تولدت مبارک  امام علی خوبم که اسمت همیشه راحت روح و آرام جانم است ... اسم علی .. یاد علی .. کلید برآوردن حاجتهاست

دوست دارم عشق من....

توضیح : نظرات فعال شد....