امروزمن
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٧   کلمات کلیدی:

http://img38.picoodle.com/img/img38/9/8/3/f_049m_60b7480.jpg

امروز من پراست از دلتنگی و ملال . گاهی هیچ خنده ایی حقیقی نیست گاهی نگاه اینجاست و تمام وجود جای دیگر. گاه حس میکنم درست عین کودکی هستم که بخودم میگوییم کسی مرادوست ندارد. امروز من همین است .

دغدغه ام این است که حس میکنم از درون خالیم . از خودم جدا شده ام و هر چه میکنم نمیتوانم بخودم کمک کنم .

نه .بیمارروانی نیستم . تنها نیستم . جسمم کسل نیست .

فقط نمیدانم چطوریست که باور ندارم زنده ام و نفس میکشم .

احساس میکنم مرده ام در جمع راه میروم اما همه اشتباه میکنند من مدتی است مرده ام و هیچ چیز مرگ مرا ثابت نمیکند....